Krpljenje fasada

Peraci prozora

Visinski radovi

Alpinisti

Montaža, demontaža oluka

Montaža ciradnih reklama

Demontaža ciradnih reklama

Farbanje silosa sa antikorozivnom zaštitom

Farbanje betonskih fasada

Montaža i demontaža raznih konstrukcija po dogovoru :

- Svetlećih reklama

- Zaštitne mreže protiv ptica

- Gromobrana i gromobranskih traka

- Klima uređaja i punjenje istih freonom

- Farbanje antenskih stubova

Silikoniranje staklo-metal

Čišćenje silosa

Pranje aluminijumskih i kombinovanih fasada

Obaranje stabala u zavisnosti od blizine objekata i elektro kablova(stanari vade dozvole)

Demit fasada Alpinističkom metodom bez skele

Ronilački radovi (montaže i demontaže)

Pravljenje konstrukcije za reklame na putevima i krovovima zgrada

Postavljanje zaštitne mreže na starim fasadama od odpadanja

Postavljanje grejača za oluke

Molerski radovi na svim visinama

Bravarski radovi i elektro zavarivanje

Postavljanje zaštitne mreže od odrona na putu

Čišćenje snega sa krovova i uklanjanje ledenica

 

USLUGE