POSTAVLJANJE I ZAMENA OLUKA

POSTAVLJANJE ALUBONDA I BRISOLEJA

POSTAVLJANJE I SKIDANJE REKLAMA

FARBANJE SILOSA I ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA

PRANJE I ZAŠTITA FASADA

POSTAVLJANJE ZAŠTITNE MREŽE NA FASADAMA

ČIŠĆENJE SNEGA

ČIŠĆENJE SILOSA

OSTALI RADOVI

PRANJE PROZORA

OBIJANJE I KRPLJENJE FASADA

DEMIT FASADE